Komunálny
poradca samospráv

Manuály a metodické listy

Podrobné a detailné spracovanie z pohľadu rozsahu kompetencií jednotlivých sfér života a činnosti obcí a miest na Slovensku a to v nadväznosti na platnú právnu úpravu a aktuálnu judikatúru a to vo forme manuálov alebo metodických listov.

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie