Komunálny
poradca samospráv

Súpis úloh na apríl 2025

01aprCelý deň30Súpis úloh na apríl 2025

Informácie

  • Obecné zastupiteľstvo – rozpočet obce – kontrola plnenia rozpočtu (informatívna správa)
  • Obecný úrad – spracovanie a schválenie návrhu záverečného účtu obce
  • Obecný úrad – zverejnenie návrhu záverečného účtu obce na úradnej tabuli obce
  • Obecný úrad – zverejnenie návrhu záverečného účtu obce na webovom sídle obce
  • Obecný úrad – zverejnenie návrhu záverečného účtu obce na elektronickej úradnej tabuli obce
  • Obecný úradkomisie OZ – vyhodnotenie a zapracovanie pripomienok k návrhu záverečného účtu
  • Obecný úrad – doručenie vyhodnotenia pripomienok k návrhu záverečného účtu poslancom OZ
  • Hlavný kontrolór obce – vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce
  • Obecný úrad – ozdravný režim a nútená správa obce (sledovanie podmienok hospodárenia obce)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vyhľadávanie