Komunálny
poradca samospráv

TEST: Prehľad právnej úpravy 3

05 – AK Sotolář – prehľad právnej úpravy – 05_2023

Zákon č. 170/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čiastka: 62

Účinnosť: od 4. júna 2023 Všeobecné ustanovenia upravujúce voľby sa menia s cieľom zvýšiť transparentnosť do spracovania výsledkov volieb konaných v Slovenskej republike tak, že zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch sa budú musieť povinne zverejňovať na webovom sídle obcí a zápisnice okresných volebných komisií sa budú zverejňovať na webovom sídle štatistického úradu.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby