Komunálny
poradca samospráv

Zmeny zákona o miestnych daniach – potreba zapracovania do VZN

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie