Komunálny
poradca samospráv

„Čierne stavby“ – zákonná legalizácia po novelizácii od 01.04.2024

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie