Komunálny
poradca samospráv

Prezentácie

Prezentácie predstavujú prehľadné návody na riešenie problémov komunálnej praxe a to v zrozumiteľnej a logicky usporiadanej podobe (a postupnosti od základného k špecifickému). Praktické prezentácie v elektronickej forme pripravuje autorský kolektív pod vedením doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD..

Je nám to ľúto. Aktuálne neponúkame žiaden produkt.

Vyhľadávanie