Komunálny
poradca samospráv

Kalendár obce

Lehotník dôležitých termínov týkajúcich sa jednotlivých aspektov činnosti obcí a miest. Obsahuje nielen upozornenia na zákonné termíny ale je doplnený aj o odporúčané lehoty vychádzajúce z praktických skúseností.

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie