Komunálny
poradca samospráv

E-vzory

Praktické vzory v elektronickej forme (docx.). Vzory postačuje doplniť údajmi tej-ktorej obce, resp. mesta a prispôsobiť reálnej právnej situácii. Sú určené na praktické a na opakované používanie v rámci jednotlivých úloh a kompetencií obcí a miest. Poskytujeme ich v ucelených oblastiach / kompetencie obce / alebo ich je možné zakúpiť jednotlivo.

Vyhľadávanie