Komunálny
poradca samospráv

Slovník komunálneho práva

Abecedný zoznam predstavuje rozsiahly výkladový slovník pojmov terminológie správneho práva.

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie