Komunálny
poradca samospráv

Manuály

Ide o podrobné a detailné spracovanie z pohľadu rozsahu kompetencií jednotlivých sfér života a činnosti obcí a miest na Slovensku a to v nadväznosti na platnú právnu úpravu a aktuálnu judikatúru a to vo forme manuálov.

Tieto materiály sú vhodné na zvyšovanie vedomostí a znalostí formou samoštúdia rôznych tém v pohodlí kancelárie či domova. Sú prehľadné a zrozumiteľné – s obrovským množstvom kvalifikovaných odborných informácií.

Sú tiež základom pre systematické organizačné učenie sa (tzv. poznatkové učenie sa a riadenie). Obsahujú popis stavu a návody na riešenie v ucelenom bloku – odvolávajúc sa na všetku dostupnú a relevantnú literatúru a judikatúru. Ide o sumárne odborné podklady pre praktické použitie na úrovni obce. Zároveň obsahujú dôležité rady a upozornenia pre obce.

Je nám to ľúto. Aktuálne neponúkame žiaden produkt.

Vyhľadávanie