Komunálny
poradca samospráv

Komunálny poradca samospráv

Vzdelávanie / Publikácie / Elektronické súbory / Informačný portál

Vzdelávanie

Jednodňové vzdelávanie
Viacdňové vzdelávanie
Vzdelávanie na mieru
Vzdelávanie poslancov obecných zastupiteľstiev
Online vzdelávanie

Najbližšie vzdelávania

Produkty

Publikácie

Komentáre k zákonom / Príručky

Elektronické súbory

E-vzory / Manuály / Prezentácie

Najnovšie publikácie

Najnovšie e-súbory

Informačný portál pre obce a mestá

Konzultačné stredisko

V sídle spoločnosti je plne vybavené vzdelávacie konzultačné stredisko s vlastnou učebňou vhodnou na účely osobných a skupinových konzultácií.

Naše konzultačné stredisko nájdete na adrese:

Južná trieda 1, 040 01 Košice

Vyhľadávanie