Komunálny
poradca samospráv

Viacdňové vzdelávania

Uskutočňované spravidla dva krát ročne (jar a jeseň) situované v strede Slovenska z dôvodu výhodnej dostupnosti so zameraním na vybrané témy a aktuálne otázky existencie a fungovania samospráv. Predstavuje systematické vzdelávanie v jednotlivých zručnostiach. Výhodou je taktiež možnosť individuálnych konzultácií.

Je nám to ľúto. Aktuálne neponúkame žiadne viacdňové vzdelávanie.