Komunálny
poradca samospráv

Publikácie

Vydavateľstvo SOTAC, s.r.o. sa vo svojej činnosti zameriava na komplexnú ponuku odborných titulov z jednotlivých oblastí komunálneho (spŕavneho) práva a súvisiacich právnych a ekonomických disciplín. Spolupracuje pritom s advokátmi a advokátskymi koncipientmi z advokátskej kancelárie doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. a JUDr. Mária Sotolářová.
 
Cieľom je poskytnúť používateľom kvalifikované a odborné texty a tiež rozsiahle zdrojové možnosti, ktoré vo všetkých súvislostiach pokrývajú rozmanitú problematiku komunálneho práva.

Zákon o majetku obci (veľký komentár)

79.00 

Na sklade

Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest (normotvorba v samospráve)

39.00 

Na sklade

Príručka starostu obce

34.90 

Na sklade

Poslanec obecného zastupiteľstva

34.90 

Na sklade

Rokovanie obecného zastupiteľstva

39.90 

Na sklade

Chov psov a iných zvierat v obci

39.90 

Na sklade

Zákon o slobodnom prístupe k informáciam (veľký komentár)

54.90 

Nie je na sklade

Zákon o finančnej kontrole (komentár s judiktúrou)

29.90 

Nie je na sklade

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov (komentár s judiktúrou)

27.50 

Nie je na sklade

Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest (komentár s judiktúrou)

13.90 

Na sklade

Zákon o ochrane osobných údajov (komentár s judiktúrou)

44.90 

Na sklade

Zákon o sťažnostiach

19.90 

Nie je na sklade

Susedské spory

21.90 

Nie je na sklade

Vyhľadávanie