Komunálny
poradca samospráv

O nás

Vydavateľstvo a vzdelávacie centrum SOTAC, s.r.o. ponúka stabilizovaný systém odbornej a špecializovanej pomoci v oblasti miestnej samosprávy na území Slovenska od roku 1999.

Obsah našich produktov a služieb

Vzdelávanie

Zabezpečuje vydávanie a distribúciu knižných publikácií základných právnych predpisov a špecifických oblastí pre samosprávy s komentármi a judikatúrou.

Produkty

Poskytuje vzory a súbory vzorov nevyhnutné pre obce a mestá a uľahčenie ich práce s garanciou právnej správnosti a komplexnosti.

Informačný portál

Poskytuje komplexný odborný vzdelávací servis pre volených funkcionárov a odborných zamestnancov obcí a miest na Slovensku.

Zázemie

Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. sídli vo vlastných priestoroch v centre Košíc, na ulici Južná trieda 1. Prvotným impulzom vytvorenia bola snaha poskytnúť obciam a mestám na území Slovenska chýbajúci komplexný univerzálny servis, reagujúci aktívne na jednotlivé druhy kompetencií obcí na strane jednej a na úpravu čiastkových oblastí spoločenského života na strane druhej.

V sídle spoločnosti je plne vybavené vzdelávacie konzultačné stredisko s vlastnou učebňou vhodnou na účely osobných a skupinových konzultácií.

Školitelia a autori publikácii a produktov

Zakladateľmi vzdelávacieho centra Sotac sú manželia JUDr. Mária Sotolářová a doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. Advokáti s dlhoročnou praxou, ktorí prevádzkujú etablované advokátske kancelárie zastrešené pod značkou Sotolář. V súčasnosti sa aktívne zapája do jednotlivých aktivít aj syn JUDr. Martin Sotolář.

Od založenia našej spoločnosti sa riadime filozofiou a mottom „SCIENTIA ATQUE USU“ – „ZNALOSTI A SKÚSENOSTI“.

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Mária Sotolářová
JUDr. Martin Sotolář

Vyhľadávanie