Komunálny
poradca samospráv

Vzdelávanie
na mieru

Konzultácie podľa potrieb a v čase, ktorý je potrebný.

Ide o vzdelávanie na „mieru“ podľa požiadaviek klienta po spoločnej dohode.

Výber témy, okruhu osôb, pre ktoré sa prednáša ako aj termínu a miesta vzdelávania /prípadne iné špecifiká/ je možné dohodnúť v závislosti od potrieb objednávateľa / objednávateľov – možnosť spojenia sa viacerých obcí, regionov/.

Pozostáva vždy z informačnej časti (prehľady a upozornenia), výkladovej časti, konzultačnej časti (otázky a odpovede) a praktickej časti (riešenia konkrétnych káuz a problémov obce).

Ak máte záujem o takéto vzdelávanie neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom tohto formulára. Obratom Vás budeme kontaktovať.

Kontaktný formulár

Vyhľadávanie