Komunálny
poradca samospráv

Komunálny spravodajca

Pre zvýšenie právneho povedomia prinášame odborné články z rôznych oblastí práva so zameraním na správne a komunálne právo pre zmluvných klientov advokátskej kancelárie Sotolář.

Najnovšia aktualita

Ďalšie aktuality