Komunálny
poradca samospráv

Vzdelávanie

Postupné dosahovanie stupňov vedomostí: mať prehľad – vedieť – vedieť urobiť – vedieť pretvoriť

Pripravili sme systém priebežného vzdelávania, ktorý umožňuje sústavné vzdelávanie všetkých funkcionárov a zamestnancov samospráv, ako aj ďalších záujemcov o samosprávu.

Realizáciou tohto systému vzdelávania dôjde k prepojeniu stanovenia základných kvalifikačných predpokladov pre výkon funkcie v samospráve s priebežným vzdelávaním k aktuálnym témam. Prichádzame s dlhodobo praxou osvedčeným spôsobom vzdelávania vedeným špecialistami na samosprávu, ktorí sa v tejto odbornej oblasti dlhodobo pohybujú vychádzajúc zo znalostí a skúseností.

Odborné konzultácie sú vedené interaktívnym spôsobom s možnosťou priameho zapojenia do výkladu formou otázok a jednotlivé témy /oblasti/ sú demonštrované na početných a konkrétnych príkladoch z praxe a tiež na aktuálnej judikatúre súdov (nie teória a teoretické výklady – ale praktické rozbory a konkrétne návody na riešenia s dostatočným priestorom na konzultácie).

Poskytujeme viac druhov vzdelávaní.

Jednodňové vzdelávanie

Viacdňové vzdelávanie
Vzdelávanie na mieru
Vzdelávanie poslancov obecných zastupiteľstiev

Online vzdelávanie

Vyhľadávanie