Komunálny
poradca samospráv

Jednodňové vzdelávania

Ide o klasifikovaný systém vzdelávania v súlade s potrebami a požiadavkami doby s rozsiahlymi a zrozumiteľnými prezentáciami uskutočňované v Košiciach. Taktiež je to zabezpečenie jednotného výkladu aktuálnych problematík a otázok fungovania samosprávy s ohľadom na stav legislatívy. Vzhľadom na rozsah ide o praktické realizovanie požiadavky komplexnosti, prehľadnosti a systematickosti v prístupe k štúdiu právnych predpisov.

Je nám to ľúto. Aktuálne neponúkame žiadne jednodňové vzdelávanie.

Vyhľadávanie