Komunálny
poradca samospráv

Vzdelávanie poslancov

obecných zastupiteľstiev

V rámci povinného zákonného vzdelávania poslancov obcí a miest ponúkame špecializované odborné konzultácie so zameraním pre nadobudnutie a prehĺbenie vedomostí potrebných pre výkon funkcie poslanca.

Konzultácie pre poslancov (ako minimálny zákonný spôsob vzdelávania) nie sú orientované na prečítanie komunálnych zákonov a zákona o obecnom zriadení, ale na vysvetľovanie praktických a v praxi sa opakujúcich problémových okruhov a na praktické návody a riešenia.

Pritom sa vychádza z dlhodobého poznania tejto zložitej, ale na strane druhej komplexnej problematiky zo strany odborných konzultantov.

Program vždy zohľadňuje špecifiká danej lokality – obce a mesta.

Je nám to ľúto. Aktuálne neponúkame žiadne vzdelávanie poslancov obecných zastupiteľstiev.

Vzdelávanie poslancov obecných zastupiteľstiev

Na sklade

984.00 

Vyhľadávanie