Komunálny
poradca samospráv

Elektronické súbory

Ako jediní na Slovensku predkladáme takéto súbory praktických a ihneď upotrebiteľných vzorov, vrátane postupov riešení a návodov na zákonný a správny postup vybavovania jednotlivých úloh a kompetencií obcí a miest. Zásadným spôsobom uľahčujú obciam a mestám prácu (príklady z praxe svedčia o nevyhnutnej potrebe dôslednejšej orientácie obce v týchto zložitých a náročných problémoch).


Vzory sú výsledkom dlhodobej odbornej praxe a skúseností autorského kolektívu pod vedením doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. a majú za cieľ zásadne uľahčiť a zjednodušiť prácu voleným funkcionárom obce a i zamestnancom obce.

Predkladané súbory sú prísne a úzko viazané na dodržanie zákonného minima každej samosprávnej jednotky na Slovensku. Uvedené produkty sú výhradne určené pre potreby obcí a miest.

E-vzory
Manuály
Prezentácie

Vyhľadávanie