Komunálny
poradca samospráv

Odstúpenie od zmluvy a reklamácia

Odstúpenie od zmluvy - produkty

Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia poskytovateľom, a to buď telefonicky alebo e-mailom.

S ohľadom na naše špecifické produkty zákazník /spotrebiteľ – fyzická osoba, ale aj právnická osoba/ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do času odoslania objednávky. Po odoslaní objednávky poskytovateľom nie je možné od zmluvy odstúpiť. Je to z dôvodu špecifickosti našich produktov – publikácie /nedodávané v chránených obaloch/ a elektronické súbory /zasielané elektronicky na uvedený e-mail v objednávke po prijatí platby/.

Odstúpiť od zmluvy zákazník nemôže tiež pri produkte /e-vzory na mieru/, ktorý bol zhotovený na základe jeho požiadaviek.

Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky sú osobitne upravené pre služby ponúkané poskytovateľom (vzdelávanie).

Odstúpenie od zmluvy - služby

Prihláška na vzdelávanie je záväzná, zákazník ju však môže zrušiť – odstúpiť od zmluvy:

  • pri online alebo jednodňovom vzdelávaní najneskôr 8 dní pred uskutočnením vzdelávania,
  • pri viacdňovom vzdelávaní najneskôr 16 deň pred uskutočnením vzdelávania.


V danom prípade bude zákazníkovi vrátená celá zaplatená cena za objednanú službu.

Zrušenie prihlášky – odstúpenie od zmluvy musí byť realizované písomne alebo formou e-mailu.

Ak však zo strany zákazníka nebude prihláška zrušená, neodstúpi od zmluvy spôsobom v hore uvedenej lehote, je povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

Online / Jednodňové vzdelávanie
  • 100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční po ukončení registrácie (2 dni pred konaním vzdelávania) alebo po vzdelávaní, prípadne ak sa nezúčastní vzdelávania bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.
  • 50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 3 až 7 dní pred začiatkom vzdelávania
Viacdňové vzdelávanie
  • 100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční po ukončení registrácie (7 dní pred konaním vzdelávania) alebo po vzdelávaní, prípadne ak sa nezúčastní vzdelávania bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.
  • 50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 8 až 15 dní pred začiatkom vzdelávania

Poskytovateľ si vyhradzuje právo individuálneho posúdenia každého odstúpenia od zmluvy. Na základe uvedenia obzvlášť závažných a nepredvídateľných dôvodov zákazníkom a nemožnosti sa zúčastniť objednaného vzdelávania. Poskytovateľ môže jeho požiadavke vyhovieť.

Reklamácia produktu

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie produktu je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu sotac@sotac.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia našich produktov nemusia byť uznané.

Ak chcete doručený produkt reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte.

Reklamovaný produkt (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, späť na našu adresu spoločnosti SOTAC, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1, 040 01 Košice.

Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, ak ste ho dostali. Po prijatí produktu Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný produkt Vám vymeníme kus za kus, alebo vám do 14 dní vrátime peniaze v prípade, ak ste už za produkt zaplatili.

Vyhľadávanie