Komunálny
poradca samospráv

Individuálne

Jednotlivé praktické vzory v elektronickej forme (docx.). Vzory postačuje doplniť údajmi tej-ktorej obce, resp. mesta a prispôsobiť reálnej právnej situácii. Sú určené na praktické a na opakované používanie v rámci jednotlivých úloh a kompetencií obcí a miest.

Vyhľadávanie