Komunálny
poradca samospráv

Rokovanie OZ – nahrávanie / fotografovanie v rokovacej miestnosti

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie