Komunálny
poradca samospráv

Rokovanie OZ – verejnosť / neverejnosť rokovania

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie