Komunálny
poradca samospráv

Zásada – prezumpcia správnosti

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie