Komunálny
poradca samospráv

Zásada – prezumpcia neviny

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie