Komunálny
poradca samospráv

Metodické pokyny a usmernenia orgánov vo veciach majetku a vecných bremien

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie