Komunálny
poradca samospráv

Metodické usmernenie – upozornenie ÚGKaK SR k čiernym stavbám

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie