Komunálny
poradca samospráv

Náhrady (bezdôvodné obohatenie) za užívanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami vo vlastníctve obcí

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie