Komunálny
poradca samospráv

Nezlučiteľnosť (inkompatibilita) výkonu funkcie starostu s inými zamestnaniami a funkciami

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie