Komunálny
poradca samospráv

Obec ako verejný obstarávateľ a Register partnerov verejného sektora – zásadná judikatúra Súdneho dvora EU (transparentnosť údajov o konečných užívateľoch výhod verejného sektora a rešpektovanie súkromného a rodinného života)

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie