Komunálny
poradca samospráv

Ochranné pásmo cintorína – nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku – judikatúra

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie