Komunálny
poradca samospráv

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – čl. 7 ústavného zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie