Komunálny
poradca samospráv

Chov psov a iných zvierat v obci

Autori:

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Zuzana Klinger

1. vydanie

ISBN: 978-80-89446-86-5
rok vydania: 2020
počet strán: 108
typ publikácie: monografia

OBSAH – Chov psov a iných zvierat v obci

39.90 

Na sklade

Popis produktu

Predkladaná publikácia je určená pre každú obec a mesto, ktoré sa stretáva s problematikou chovu psov a s viacerými doposiaľ nezodpovedanými otázkami ohľadom chovu zvierat.

Na úseku veterinárnej starostlivosti je toho mnoho, čo musia chovatelia v súvislosti s chovom zvierat spĺňať, ale nie všetko z toho patrí do kompetencie obcí a miest.  Cieľom je ozrejmiť najmä tie práva a povinnosti, prostredníctvom ktorých môžu regulovať chov zvierat v obci.

Rozobrané sú najmä tieto kľúčové okruhy: prijímanie všeobecne záväzných nariadení na reguláciu chovu zvierat a psov, návody ako riešiť susedské spory na úseku chovu zvierat, tematika nebezpečných psov a regulovanie chovu nebezpečných živočíchov v obciach a mestách, vysvetľuje  pojem voľného pohybu psov v obci a poskytuje zákonný návod na jeho reguláciu formou všeobecne záväzného nariadenia, a tiež prostredníctvom priestupkovej zodpovednosti chovateľov psov, komplexne rieši problematiku túlavých psov, uniknutých psov a karanténnych staníc a útulkov a v neposlednom rade sumarizuje evidencie chovov, ktoré sú povinné obce a mestá viesť.

Táto monografia je jedinečná najmä jej praktickým a zrozumiteľným spracovaním a tiež tým, že je jedinou na Slovensku, ktorá sa venuje problematike, ktorú musia mnohé obce  a mestá riešiť takmer na dennom poriadku.

Vyhľadávanie