Komunálny
poradca samospráv

Formy spolupráce obcí

144.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. Spolupráca obcí

 1. Memorandum o spolupráci
 2. Zmluva o spolupráci obcí
 3. Zmluva o spolupráci pri výkone služieb

 

2. Združovanie obcí

2.1. Spoločný obecný úrad

 1. Uznesenie obecného zastupiteľstva o zriadení spoločného obecného úradu
 2. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

 

2.2. Združenie obcí – § 20b Občianskeho zákonníka

 1. Uznesenie obecného zastupiteľstva
 2. Zmluva o založení
 3. Stanovy združenia
 4. Oznámenie splnomocnenca
 5. Žiadosť – registrácia

 

2.3. Združenie obcí – § 20f Občianskeho zákonníka

 1. Zmluva o založení
 2. Stanovy združenia
 3. Žiadosť – registrácia

 

2.4. Združenie obcí – § 829 Občianskeho zákonníka

 1. Zmluva o združení

 

2.5. Občianske združenie

 1. Občianske združenie obce – klub
 2. Žiadosť – registrácia
 3. Občianske združenie – škola
 4. Žiadosť – registrácia – škola

 

2.6. Nadácia

 1. Nadačná listina
 2. Návrh na registráciu

 

3. Zhromažďovanie

 1. VZN o určení miesta pre konanie zhromaždení bez oznámenia
 2. Oznámenie zhromaždenia
 3. Návrh na usporiadanie podujatia na inom mieste
 4. Rozhodnutie o zákaze usporiadania zhromaždenia (§10 ods. 2 písm. a))
 5. Rozhodnutie o zákaze usporiadania zhromaždenia (§10 ods. 2 písm. c))

 

4. Ostatné formy spolupráce

 1. Darovacia zmluva – hnuteľná vec
 2. Zmluva o pôžičke
 3. Zmluva o výpožičke

Vyhľadávanie