Komunálny
poradca samospráv

Miestne (komunálne) dane

120.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 1. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
 2. Všeobecne záväzné nariadenie – dobrovoľnícka činnosť
 3. Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 4. Pozvánka – zasadnutie OZ – dane
 5. OZ – rekapitulácia miestnych daní
 6. OZ – rekapitulácia – poplatok za odpad
 7. Zoznam – daňový dlžník
 8. Zoznam – odklad platenia a splátky
 9. Zoznam – úľavy a odpustenie
 10. Pracovná náplň zamestnanca – daň
 11. Poučenie zamestnanca – daňové tajomstvo
 12. Poverenie na rozhodovanie
 13. Poverenie – daňové tajomstvo
 14. Poverenie – daňové konanie
 15. Daňový spis obce – spisový obal
 16. Poplatkový spis obce – spisový obal
 17. Správne poplatky – miestne dane
 18. Rozhodnutie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 19. Identifikačný list podnikateľa
 20. Oznámenie vzniku daňovej poplatkovej povinnosti
 21. Zánik daňovej poplatkovej povinnosti
 22. Prihlásenie psa do evidencie
 23. Súhlas na zaujatie verejného priestranstva
 24. Oznámenie k miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 25. Rozhodnutie – poplatok za užívanie verejného priestranstva
 26. Rozhodnutie – záznamová povinnosť
 27. Výzva – registračná povinnosť – ubytovacia kapacita
 28. Výzva na predloženie knihy ubytovaných
 29. Čestné vyhlásenie – rekreačný pobyt
 30. Rozhodnutie § 99 ods. 1
 31. Rozhodnutie § 99 ods. 2
 32. Rozhodnutie § 99 ods. 3
 33. Rozhodnutie § 99 ods. 4
 34. Rozhodnutie § 99 ods. 6
 35. Rozhodnutie § 99 ods. 7
 36. Oznámenie o porušení daňových právnych predpisov
 37. Výzva na splnenie oznamovacej povinnosti
 38. Výzva na podanie priznania
 39. Oznámenie o určení dane podľa pomôcok § 48
 40. Daňové nedoplatky

Vyhľadávanie