Komunálny
poradca samospráv

Nebytové priestory a byty pre obce

84.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Nájom bytu a nebytového priestoru

 1. Nájomná zmluva na byt
 2. Nájomná zmluva k nebytovému priestoru
 3. Výpoveď nájmu
 4. Dohoda o ukončení nájmu
 5. Žaloba na vypratanie bytu (nebytového priestoru)
 6. Rozhodnutie o zlúčení bytov
 7. Rozhodnutie o rozdelení bytov
 8. Odstúpenie od zmluvy o nájme

 

2. Formy správy bytového domu

 1. Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 2. Návrh na zápis spoločenstva vlastníkov do registra právnických osôb
 3. Zmluva o výkone správy bytového domu
 4. Záznam o odovzdaní a prevzatí technickej dokumentácie domu

 

3. Prevod vlastníckeho práva k bytu alebo k nebytovému priestoru

 1. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu
 2. Darovacia zmluva
 3. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Vyhľadávanie