Komunálny
poradca samospráv

Obchodné spoločnosti obce

324.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Obecná spoločnosť s ručením obmedzeným

 1. uznesenie obecného zastupiteľstva o založení SRO
 2. zakladateľská listina o založení SRO
 3. spoločenská zmluva o založení SRO
 4. vyhlásenie správcu vkladu
 5. vzorový podpis konateľa
 6. žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 7. návrh na zápis do obchodného registra
 8. dodatok k spoločenskej zmluve
 9. návrh na zápis zmien do obchodného registra
 10. úplné znenie spoločenskej zmluvy (vzor úvodnej strany)
 11. zápisnica z valného zhromaždenia
 12. rozhodnutie jediného spoločníka
 13. vymenovanie konateľa – postup
 14. Konateľ – výberové konanie – oznámenie
 15. Konateľ – výberová komisia
 16. Konateľ – výberové konanie – zápisnica
 17. Konateľ – výberové konanie – rokovanie OZ – pozvánka
 18. Konateľ – výberové konanie – rokovanie OZ – uznesenie

 

2. Obecná akciová spoločnosť

 1. uznesenie obecného zastupiteľstva o založení AS
 2. zakladateľská listina o založení AS
 3. stanovy AS
 4. prehlásenie správcu vkladu
 5. podpisový vzor člena predstavenstva
 6. podpisový vzor člena dozornej rady
 7. návrh na zápis AS do obchodného registra
 8. zápisnica zo zasadnutia predstavenstva AS
 9. zápisnica zo zasadnutia dozornej rady

Vyhľadávanie