Komunálny
poradca samospráv

Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií v obci

60.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Všeobecné

 1. Štatút komisie na ochranu verejného záujmu
 2. Výzva – majetkové priznanie
 3. Majetkové priznanie –vzor

 

2. Verejný funkcionár – ukončenie

 1. Oznámenie – vzdanie sa funkcie
 2. Oznámenie – dohody o skončení pracovného pomeru

 

3. Verejný funkcionár – prehlásenia

 1. Prehlásenie – osobný záujem – starostu
 2. Prehlásenie – osobný záujem – mesto
 3. Oboznámenie – zákaz priameho predaja majetku – starosta
 4. Oboznámenie – zákaz priameho predaja majetku – poslanec
 5. Oznámenie blízkych osôb – poslanec
 6. Oznámenie blízkych osôb – starosta

 

4. Konanie

 1. Uznesenie – prijatie podnetu
 2. Uznesenie – začatie konania
 3. Uznesenie – zastavenie konania – porušenie povinností
 4. Uznesenie – zastavenie konania – nepodanie oznámenia
 5. Uznesenie – rozhodnutie obecného zastupiteľstva

Vyhľadávanie