Komunálny
poradca samospráv

Petičné právo a miestne referendum

72.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Petičné právo

 1. Postup vybavovania petícií
 2. Poriadok vybavovania petícií
 3. Petícia občanov – vzor
 4. Podpisový hárok – vzor
 5. Petícia – obec organizátor
 6. Výzva – doručenie petície
 7. Doručenie petície
 8. Doručenie petície – potvrdenie
 9. Postúpenie petície
 10. Postúpenie petície – upovedomenie
 11. Uznesenie obecného zastupiteľstva – určenie poslancov
 12. Zápisnica z prešetrenia
 13. Oznámenie o vybavení petície
 14. Petícia – oznámenie výsledku – úradná tabuľa

 

2. Miestne referendum

 1. VZN o miestnom referende – jeden okrsok
 2. VZN o miestnom referende – viac okrskov
 3. Uznesenie – zriadenie komisie
 4. zrušený vzor
 5. Člen komisie – sľub
 6. Pokyny – organizácia referenda
 7. Uznesenie o vyhlásení – úradná tabuľa
 8. Oznámenie voličom
 9. Hlasovací lístok
 10. Evidencia – prenosná schránka
 11. Zápisnica obecnej komisie bez okrskov
 12. Zápisnica obecnej komisie v prípade okrskov
 13. Zápisnica okrskovej komisie
 14. Zápisnica – doručenie obce
 15. Vyhlásenie výsledkov referenda

Vyhľadávanie