Komunálny
poradca samospráv

Rokovanie obecného zastupiteľstva

114.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Spisový obal – rokovanie orgánov obce

 1. Spisový obal – obecné zastupiteľstvo
 2. Spisový obal – obecná rada
 3. Spisový obal – obecné komisie

 

2. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 1. Zákonné usporiadanie obce
 2. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

3. Pozvánka

 1. Pozvánka – rokovanie obecného zastupiteľstva
 2. Termíny rokovania obecného zastupiteľstva

 

4. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

 1. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva
 2. VZN na rokovanie obecného zastupiteľstva
 3. VZN – zmena a doplnenie
 4. VZN o zrušení VZN
 5. VZN o zrušení VZN – protest prokurátora
 6. VZN – prvá strana – na rokovanie obecného zastupiteľstva
 7. VZN – prvá strana – na rokovanie OZ – hazardné hry
 8. Rozpočet – prvá strana na rokovanie obecného zastupiteľstva
 9. Záverečný účet – prvá strana na rokovanie obecného zastupiteľstva

 

5. Program rokovania obecného zastupiteľstva

 

01 – Každé rokovanie

 1. Finančné vzťahy štátu k obci
 2. Rozpočet obce
 3. Hospodárenie obce
 4. OZ rekapitulácia – nájomné a ostatné služby
 5. OZ rekapitulácia – zmluvné pohľadávky
 6. OZ rekapitulácia – ostatné poplatky
 7. OZ rekapitulácia miestnych daní
 8. OZ rekapitulácia – poplatok za odpad
 9. Podnikateľská činnosť
 10. Vývoj dlhu a splátok obce

 

02 – Ostatné rokovania obecného zastupiteľstva

 1. Rokovania OZ podľa mesiacov – návod
 2. Uznesenie pred voľbami
 3. Uznesenie – rozsah úväzku hlavného kontrolóra
 4. Uznesenie – voľba a plat hlavného kontrolóra
 5. Uznesenie o zriadení komisie na sťažnosti
 6. Obecné zastupiteľstvo – spoločný obecný úrad
 7. Uznesenie – nastúpenie náhradníka

 

6. Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva

 1. Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Prezenčná listina – rokovanie obecného zastupiteľstva

 

7. Hlasovanie poslancov – evidencia

 1. Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva – prehľad

 

8. Závery z rokovania

 1. Závery rokovania obecného zastupiteľstva

 

9. Dochádzka poslancov – evidencia

 1. Evidencia dochádzky poslancov OZ

Vyhľadávanie