Komunálny
poradca samospráv

Rozpočtové a príspevkové organizácie

144.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. Preddavkový útvar  obce

Preddavkový útvar obce – podnikanie

 1. Uznesenie obecného zastupiteľstva
 2. Doplnenie Štatútu obce
 3. Menovací dekrét vedúceho

 Preddavkový útvar obce – školstvo

 1. Uznesenie obecného zastupiteľstva
 2. Doplnenie Štatútu obce

 

2. Rozpočtová organizácia  obce

 Zriadenie  rozpočtovej organizácie obce

 1. Uznesenie obecného zastupiteľstva
 2. Zriaďovateľská listina
 3. Štatút rozpočtovej organizácie
 4. Organizačný poriadok rozpočtovej organizácie
 5. Menovací dekrét vedúceho (riaditeľa)

 Zrušenie rozpočtovej organizácie obce

 1. Uznesenie obecného zastupiteľstva
 2. Príloha uznesenia obecného zastupiteľstva
 3. Oznámenie Štatistickému úradu SR
 4. Výpoveď zamestnávateľa

 Rozpočtová organizácia obce – školstvo

 1. Uznesenie obecného zastupiteľstva
 2. Žiadosť obce o zaradenie školy do siete
 3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – po rozhodnutí ministerstva školstva o zaradení školy do siete
 4. Zriaďovacia listina
 5. Štatút rozpočtovej organizácie
 6. Organizačný poriadok rozpočtovej organizácie
 7. Vyhlásenie výberového konania
 8. Návrh rady školy
 9. Menovací dekrét vedúceho (riaditeľa školy)
 10. Pracovná zmluva s riaditeľom školy
 11. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy s učiteľom vymenovaným za riaditeľa

 

3. Príspevková organizácia  obce

Zriadenie  príspevkovej  organizácie obce

 1. Uznesenie obecného zastupiteľstva
 2. Zriaďovateľská listina
 3. Štatút príspevkovej organizácie
 4. Organizačný poriadok príspevkovej organizácie
 5. Menovací dekrét vedúceho (riaditeľa)
 6. Zmluva o prevode správy
 7. Zmluva o zámene správy

Zrušenie príspevkovej organizácie obce

 1. Uznesenie obecného zastupiteľstva
 2. Ohlásenie ukončenia podnikania živnostenskému úradu
 3. Oznámenie daňovému úradu
 4. Oznámenie Štatistickému úradu SR
 5. Výpoveď zamestnávateľa

Vyhľadávanie