Komunálny
poradca samospráv

Správne poplatky pre obce

84.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Všeobecné

 1. Komentár – zákon o správnych poplatkoch
 2. Správne poplatky – miestne dane
 3. Zvýšenie správneho poplatku – vzor
 4. Výzva na zaplatenie poplatku

 

2. Sadzobník správnych poplatkov

 1. Sadzobník správnych poplatkov

 

3. Konanie

 1. Začatie konania
 2. Rozhodnutie – zastavenie konania – nezaplatenie
 3. Rozhodnutie – vrátenie správneho poplatku (§10 ods. 1)
 4. Rozhodnutie – vrátenie správneho poplatku (§ 10 ods. 5)
 5. Rozhodnutie – odpustenie správneho poplatku
 6. Rozhodnutie – vrátenie preplatku (§ 10 ods. 2)
 7. Rozhodnutie – vyrubenie správneho poplatku

Vyhľadávanie