Komunálny
poradca samospráv

Sťažnosti a ich vybavovanie

114.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. Všeobecné vzory

 1. Informačná tabuľa – sťažnosti
 2. Centrálna evidencia sťažností
 3. Uznesenie obecného zastupiteľstva o zriadení komisie
 4. Pracovná náplň zamestnanca
 5. Poverenie zamestnanca obce
 6. Spis obce – spisový obal – sťažnosť
 7. Úradný záznam (§ 3)
 8. Úradný záznam o telefonickom oznámení (§ 3)
 9. Úradný záznam – telefonické podanie
 10. Posúdenie podania – obsah (§ 3)
 11. Predpojatosť – oznámenie (§ 12)
 12. Predpojatosť – člen komisie (§ 12)
 13. Vylúčenie – predpojatosť (§ 12)

 

2. Vybavovanie sťažností

 1. Vnútorný predpis vybavovania sťažností
 2. Záznam – sťažnosť osobne (§ 5 ods. 7)
 3. Sťažnosť – posúdenie (§ 3 ods. 2)
 4. Sťažnosť – potvrdenie podania
 5. Upovedomenie o odložení podania (§ 4 ods. 3)
 6. Postúpenie (§ 4 ods. 4)
 7. Oznámenie o postúpení (§ 4 ods. 4)
 8. Postúpenie (§ 4 ods. 5)
 9. Upovedomenie o postúpení (§ 4 ods. 5)
 10. Doplnenie sťažnosti (§ 5 ods. 3)
 11. Odstránenie nezrozumiteľnosti (§ 5 ods. 3)
 12. Výzva sťažovateľovi na spoluprácu (§ 6 ods. 2)
 13. Odloženie sťažnosti (§ 6 ods. 3)
 14. Odloženie sťažnosti (§ 6 ods. 4)
 15. Odpis sťažnosti (§ 8 ods. 1)
 16. Odtajnenie údajov (§ 8 ods. 2)
 17. Vrátenie sťažnosti (§ 8 ods. 3)
 18. Postúpenie sťažnosti (§ 9)
 19. Oznámenie o postúpení sťažnosti (§ 9)
 20. Žiadosť o súčinnosť (§ 17 ods. 1)
 21. Žiadosť o súčinnosť (§ 17 ods. 3)
 22. Prerušenie plynutia lehoty (§ 17 ods. 4)
 23. Zápisnica o prešetrení sťažnosti (§ 19)
 24. Oznámenie o vybavení sťažnosti (§ 20)
 25. Záznam o predchádzajúcej sťažnosti (§ 21 ods. 2)
 26. Vybavenie opakovanej sťažnosti (§ 21 ods. 3)
 27. Oznámenie o vybavení (§ 21 ods. 4)
 28. Upovedomenie o odložení (§ 22 ods. 5)

 

3. Poriadková pokuta – § 24

 1. Úradný záznam
 2. Žiadosť o súčinnosť (§ 17)
 3. Upovedomenie o začatí konania
 4. Upovedomenie s predvolaním
 5. Predvolanie
 6. Rozhodnutie o uložení poriadkovej pokuty
 7. Rozhodnutie o odpustení poriadkovej pokuty

 

4. Rozpočtové a príspevkové organizácie

 1. Upovedomenie – zriaďovateľom
 2. Vnútorný predpis vybavovania sťažností
 3. Informačná tabuľa – sťažnosti
 4. Pracovná náplň zamestnanca
 5. Poverenie zamestnanca
 6. Centrálna evidencia sťažností
 7. Spisový obal – sťažnosť

Vyhľadávanie