Komunálny
poradca samospráv

Zákonná súčinnosť obcí

144.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Všeobecné

 1. Právna úprava
 2. Odpoveď na žiadosť po zasadnutí OZ
 3. Odpoveď
 4. Všeobecné vyjadrenie
 5. Oznámenie predpisu
 6. Určenie rozsahu
 7. Tajomstvo

 

2. Exekútor

 1. Súčinnosť – právna úprava a komentár
 2. Odpoveď
 3. Oznámenie predpisu
 4. Určenie rozsahu

 

3. Katastrálny úrad

 1. Odpoveď
 2. Oznámenie predpisu
 3. Určenie rozsahu
 4. Návrh na zápis do katastra
 5. Návrh na opravu chyby
 6. Oznámenie zmeny údajov katastra

 

4. Ombudsman

 1. Podnet obce
 2. Odpoveď
 3. Oznámenie predpisu
 4. Určenie rozsahu

 

5. Prokuratúra

 1. Odpoveď
 2. Návrh na trest zákazu pobytu
 3. Oznámenie predpisu
 4. Určenie rozsahu
 5. Dožiadanie – tajomstvo
 6. Uznesenie obecného zastupiteľstva – vyhovenie protestu – VZN
 7. Uznesenie obecného zastupiteľstva – vyhovenie protestu – uznesenie
 8. Uznesenie obecného zastupiteľstva – nevyhovenie protestu – VZN
 9. Uznesenie obecného zastupiteľstva – nevyhovenie protestu – uznesenie
 10. Rozhodnutie – zrušenie na základe protestu
 11. Odstúpenie spisu spolu s protestom

 

6. Súdy

 1. Právny rozbor
 2. Informačná povinnosť
 3. Edičná povinnosť
 4. Žiadosť o súčinnosť – ochrana maloletých
 5. Vyúčtovanie nákladov – informačná povinnosť
 6. Vyúčtovanie nákladov – edičná povinnosť

 

7. Policajný zbor

 1. Dožiadanie – odpoveď
 2. Súčinnosť (trestné konanie) – odpoveď
 3. Návrh na trest zákazu pobytu
 4. Oznámenie predpisu
 5. Určenie rozsahu
 6. Dožiadanie – tajomstvo

Vyhľadávanie