Komunálny
poradca samospráv

Rozpočet obce – aktuálne a využiteľné metodické usmernenia Ministerstva financií SR a dôvodová správa

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie