Komunálny
poradca samospráv

September 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie