Komunálny
poradca samospráv

Kompetencie – tzv. pripravenosť k pohotovosti (samospráva)

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie