Komunálny
poradca samospráv

Rozhodnutie – fikcia negatívneho rozhodnutia

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie