Komunálny
poradca samospráv

Verejné statky (tzv. verejné užívanie)

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie